CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL “DANI KOSIDBE – KUPRES BiH 2011”

FESTIVAL DESCRIPTION

CIOFF INTERNATIONAL  AUTHENTIC FOLKLORE FESTIVAL “DAYS OF MOWING KUPRES 2011.” organized by the Public Institution for Culture “Croatian Cultural Centre” Kupres, will be held from 29. June to the 3rd July 2011., in Kupres and yet in three cities in BiH. The Festival is included in the CIOFF global Calendar of Festivals and is holder of the CIOFF Certificate because it respect Rulles  and reached and adhered to standards of CIOFF authentic folklore festivals, which aims are to preserve intangible cultural heritage and spreading a culture of peace, thrust and non violence among the peoples of the World, through the introduction of other and different.

In addition to the folklore ansembles of BH, the festival involved five groups from abroad.

In the framework of the Festival is 200 years old event- competition of harvestmen and other traditional sports and crafts, which will be organized in the last day of the festival – Sunday, July  3rd .                                                                                                                  Details of the Festival: – We organize 4 concerts – in Kupres and yet in two towns in Region. Stages and techniques should to meet the requirements of the ensembles.
– Performance of the ensembles in concert lasts 15 to 20 minutes
– The ensembles are required to show original or elaborate dance, music, customs, and traditional costumes of their region.

-Opening ceremony of the Festival will be held in Kupres, July 1st 2011., (Friday).Concert:  at   20:00 pm Concert Hall.
– Festival pays a five-day (4 nights), Meals: 3 meals a day

– One, or two, days excursions – visiting tourist, cultural and historical destinations in Bosnia and Herzegovina, Mostar, Medjugorje, Sarajevo.  Region is touring buses of visiting ensembles.
– The official meeting of heads of delegations and groups with local government representatives.

-Meetings: The Festival organizing committee, the Committee of the Festival and artistic directors of participing folklore ensembles every morning, at 8:00 a.m.
– Socializing and exchanging experiences with fun for all participants of the Festival: July 1st (Friday), after the concert
– Travel costs borne by ensembles

– Maximum number of ensemble members, including drivers and managers, is 30.

Arrival of groups to Kupres: to the “Hrvatski dom” Kupres (“Croatian Cultural Centre”) Kupres, Mate Bobana 3., -on Wednesday, June 29th 2011th at 11:00 a.m. (not after 13:00).

– Departure:  July 3rd 2011th (Sunday), afternoon (after lunch and exchange of gifts- 16:00 or later).
– The official languages at the festival: Croatian and English.

The organizer of the Festival is a public institution of culture “Croatian Cultural Centre” Kupres, in cooperation with the folklore and other cultural associations in the Region, and with National section CIOFF B&H.

Our adress:

JU za kulturu „Hrvatski dom“ Kupres

Ul. M. Bobana 3

80 320 KUPRES,  Bosnia and Herzegovina

Tel/fax: 00387 34274048

Email: hdk.kupres@tel.net.ba

www.kupres.kultura.org

Ante Čičak, director of the Festival

OPIS FESTIVALA

CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL  FOLKLORA “DANI KOSIDBE – KUPRES BiH  2011“ u organizaciji Javne ustanove za kulturu „Hrvatski dom“ Kupres, održat će se od 29. lipnja do 03. srpnja 2011. godine, u Kupresu i još u tri grada u BiH.  Festival je uvršten u CIOFF svjetski kalendar festivala i nositelj je Certifikata – CIOFF International Festival, jer  provodi i poštuje uvjete CIOFF međunarodnih festivala folklora, skladno  pravilima CIOFF, čiji je cilj očuvanje nematerijalne kulturne baštine i širenje kulture mira i povjerenja među narodima Svijeta, kroz upoznavanje drugih i drugačijih.

Pored ansambala iz BiH, na Festivalu  sudjeluje još pet ansambala iz drugih zemalja.

U okviru Festivala  je i manifestacija natjecanja kosaca i drugih tradicijskih sportova i zanata, čija tradicija traje više od 200 godina, a koja će biti organizirana zadnjega dana festivala – nedjelja 03. 07.

Podaci o festivalu

–  Festival organizira 4 koncerta folklornih skupina – U Kupresu i još u dva grada u BiH, (pozornica i tehnika trebaju zadovoljavati zahtjeve ansambala).

– Nastup ansambala na koncertima traje 15 do 20 min

– Ansambli trebaju pokazati izvorni ili elaborirani ples, glazbu, običaje, i tradicionalne nošnje, svoga kraja.

– Glavni festivalski dan je u Kupresu, 01. srpnja (petak) kada će biti održan koncert u gradskoj  koncertnoj dvorani s početkom u 20:00 sati.

– Festival plaća petodnevni smještaj u hotelima (4 noćenja), hrana: 3 obroka dnevno

– Dvodnevna, ekskurzija – posjet turističkim i kulturno-povijesnim destinacijama u Bosni i Hercegovini;  Mostar, Međugorje, Sarajevo. Region se obilazi autobusima gostujućih ansambala.

– Službeni sastanak  voditelja skupina i izaslanstava s lokalnim predstavnicima vlasti.

– Svakodnevni informativni sastanci i analiza: Organizacijsko vijeće Festivala, Povjerenstvo Festivala i umjetnički voditelji ansambala, na početku svakog festivalskog dana u 8:00 sati prije podne.

– Druženje i razmjena iskustava  uz zabavu za sve sudionike Festivala – 1. 07., nakon koncerta

– Maksimalan broj članova ansambla, uključujući vozače i voditelje, je 30.

– Dolazak skupina u Kupres – srijeda, 29. lipanj, 2011.,   11:00 do 13:00 sati

Povratak kući – 3. srpanj (nedjelja), poslije podne (nakon ručka i razmjene darova).

Službeni jezici na festivalu su Hrvatski i Engleski.

Organizator Festivala je Javna ustanova za kulturu „Hrvatski dom“ Kupres  u suradnji s  folklornim i drugim kulturnim društvima u regiji i Nacionalnom sekcijom CIOFF BiH.

Naša adresa:

JU za kulturu „Hrvatski dom“ Kupres

Ul. M. Bobana 3

80 320 KUPRES,  Bosna i Hercegovina

Tel/fax: 00387 34274048

Email: hdk.kupres@tel.net.ba

www.kupres.kultura.org

____________________________

Ante Čičak – direktor Festivala

 

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.