O nama

 

 

UVOD                                                                                                                                                              Odlukom Općinskoga vijeća Kupres, broj: 02/1-105/96 od 6. svibnja 1996. godine, utemeljena je Javna ustanova za kulturu i obrazovanje “Hrvatski dom” Kupres,  kao institucija od posebnog interesa i značaja za Kupres, koja  djeluje na nedobitnim načelima radi trajnoga obavljanja kulturnih i obrazovnih djelatnosti. Ustanova  raspolaže s objektom od 3000m² koji, za grad Kupres i Županiju, predstavlja kapitalnu kulturnu i graditeljsku baštinu novijega datuma. Karakteristika objekta je centralna urbanistička pozicija u gradu, zbog čega ima i visoku ambijentalnu vrijednost. Budući da raspolaže  zavidnim prostorno-tehničkim i organizacijskim mogućnostima, Dom kroz godinu organizira značajan broj zahtjevnih kulturnih programa, pa je po tome nositelj kulturnog i društvenog života u Kupresu, te kao takav spada i u red najznačajnijih kulturnih instititucija u Hercegbosanskoj županiji.

Misija Ustanove jest doprinositi društvenom i općem razvoju okruženja pružanjem visokokvalitetnih usluga  kulturnih, zabavnih i obrazovnih programa. Redovnim obavljanjem svoje osnovne djelatnosti Ustanova uvjereno ostvaruje svoju misiju postojanja te time i pruža velik doprinos zajednici u izgradnji društvenog, kulturnog, obrazovnog i intelektualnog, zbivanja s ciljem unapređenja kvalitete življenja. Svoju misiju Ustanova ostvaruje organiziranjem raznolikih kulturno-zabavnih i obrazovnih programa kao što su: Međunarodni Festival folklora i tradicijskih umjetnosti, festivali i koncerti popularne i alternativne glazbe, mješovite kulturne priredbe, kazališne predstave, radionički programi, predavanja, tribine, okrugli stolovi, izložbe, filmske projekcije te kroz bibliotečku i muzejsku djelatnost osobito na planu zaštite i očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine vezane za kupreški kraj.

Vizija Ustanove jest razvijati se kao središnja institucija kulturnih, obrazovnih i umjetničkih programa te postati mjesto susreta i koordinacije najrazličitijih kulturnih i socijalnih inicijativa na kupreškom području. Ostvarenje ove vizije moguće je samo uz ukupno podizanje kulturnog standarda i uključivanjem svih aktera u kulturi u ostvarivanju ove ambicije. Ustanova će nastaviti djelovati u smjeru prepoznavanja kulturnih, obrazovnih i umjetničkih programa kao jednih od najvažnijih smjernica za razvoj kako same Ustanove tako i okruženja u kojem djeluje, pri čemu zaštita kulturne baštine mora biti na prvome mjestu kao temelj očuvanja i razvitka kulturnog i nacionalnog identiteta Kupresa. U budućnosti Ustanova želi biti još više prepoznatljiva i ukorijenjena u društveni život lokalne zajednice, ali i imati ugled u široj kulturnoj javnosti, pridonositi bogatijoj kulturnoj ponudi Općine i biti otvorena za sve nove inicijative.                               OSNOVNI KULTURNI PROSTORI I SADRŽAJI

KONCERTNA DVORANA–Tijekom cijele godine – scenski, glazbeni, obrazovni i drugi kulturnozabavni programi, 450 sjedećih mjesta, pozornica 300m², profesionalna audio video tehnika (ozvučenje 10KW,                                   dva video projektora 10 000lumena i 3500lumena, četiri video zida, dva LED dekorativna zaslona, scenska rasvjetna tehnika i druga scenska oprema.
ETNOGRAFSKI MUZEJkupreškoga kraja, trenutno je na 400m² izložbenoga prostora postavljeno preko 300 eksponata, sakupljenih s  prostora Kupresa i bliže okolice.U tijeku je realiziranje projekta muzeja koji predviđa; proširenje muzejskoga prostora na 1000m²  u dvije etaže, preuređenje i adaptaciju interijera po tematskim cjelinama, dodavanje novih sadržaja te upotpunjavanje i obradu izložbene građe. Formiranje etnografske zbirke, sa stalnom izložbenom postavkom, prilika je da se lokalno stanovništvo educira o  važnosti kulturno-povijesnog naslijeđa i potakne na čuvanje narodne tradicije. Svijest o važnosti i vrijednosti kulturnog, povijesnog               i prirodnog naslijeđa višestruko doprinosi razvoju seoskog turizma i tradicionalnih manifestacija kao što su Dani Kosidbe na Kupresu i sl.,   a posredno, ali ne manje značajno, zadržavanju stanovništva na djedovskim ognjištima.
GRADSKA KNJIŽNICA i katalog, 300m². Predviđeno je da se, tijekom 2012. god., uredi i opremi prostor čitaonice, nabavi namještaj, računalna, video i audio oprema, pristup internetu.U „Hrvatskome domu“ je uz Gradsku knjižnicu smještena i knjižnica Matice Hrvatske-Kupres. Sve poslove obiju knjižnica vodi „Hrvatski dom“ Kupres. Naša Ustanova kroz djelatnost knjižnice nastoji približiti  informacije, znanje i kulturu žiteljima grada, zadovoljiti potrebu za knjigom korisnicima svih dobi, različite naobrazbe ili stručne orjentacije. Stalni članovi knjižnice su uglavnom djeca i mladež, a na čitanje se tijekom godine posudi preko 2000 knjiga.  Kroz godinu se u knjižnicu učlani do 200 čitatelja. Knjižna građa se nabavlja putem javnih natječaja i poziva, iz vlastitih sredstava, poklona ili donacija. Kroz djelatnost knjižnice Dom organizira i godišnji Sajam (prodajnu izložbu) knjiga.knjižnica2016

GALERIJA i prostori za kulturnoumjetnički amaterizam 450m² U galeriji su najčešće postavljene izložbe  slika ili fotografija. Prostor treba dodatno opremiti odgovarajućom rasvjetom prilagodljivom za različite izložbene postavke, te ukloniti višak dnevne svjetlosti.                                                                                                                                           UNIVERZALNA DVORANA – Art club, 250m² Višenamjenska dvorana; Festival KuPresPlay dva puta godišnje, tribine, prezentacije i predavanja, izložbe, promocije knjiga, godišnji Sajam knjiga, multimedijalni programi, sastanci…Prostor je opremljen multimedijalnim video projektorom, video zidom, ozvučenjem, scenskom rasvjetom i drugom opremom potrebnom za realiziranje različitih kulturnih i obrazovnih programa.KP1007KP1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNI PROGRAMI I DRUGE AKTIVNOSTI REALIZIRANI U 2015. GODINI

Red.

Brj

Datum
N a z i v     p r o g r a m a
N a p o m e n a
1. Permanentno od listopada 2014. do   srpnja 2015. Pripremne aktivnosti na planiranju i organiziranju

CIOFF Međunarodnog festivala
“Dani kosidbe – Kupres BiH 2015”

Redoviti kontakti i razmjena projektne dokumentacije s CIOFF festivalima, sekcijama i potencijalnim izvođačima i ansamblima u Inozemstvu. Aktivnosti na pripremanju Međunarodne konferencije s temom iz oblasti nematerijalne kulturne baštine te izrada i slanje aplikacije za visoko pokroviteljstvo UNESCO-a
2. Siječanj/listopad

2015.

Rad na projektima za  EU Program “Kreativna Europa 2014-2020” te na drugim međunarodnim i domaćim programima u kulturi, s ciljem osiguranja sufinanciranja godišnjih kulturnih aktivnosti Doma kao i programa obnove i opremanja Doma Godišnje JU za kulturu HD Kupres aplicira na više desetina manjih i većih projektnih poziva na domaćoj i međunarodnoj razini. U okviru EU programa Kreativna Europa-kultura za 2015-u godinu, Dom je prijavio projekat u partnerstvu sa zemljama: Italija, Poljska i Hrvatska, pod nazivom “UPLOADSOUNDS”. Evaulacija ovoga projekta je u tijeku.
3. 28. 3.

u 12:00 sati

Godišnja Skupština CIOFF BiH Novi Travnik
4. 10. 4.

u 12:15 sati

“U spomen žrtvama Hrvatskoga naroda na Kupresu” Program obilježavanja 23. obljetnice

10. travanj 1992./2015

Velika dvorana Doma

5. 15. 4.

u 19 sati

PREMIJERA KAZALIŠNE     PREDSTAVE                                   “Hamlet u selu Mrduša Donja” Velika dvorana Doma
6. 16. 4. do     20. 4., 2015. Rad u Komisiji/povjerenstvu za praćenje CIOFF međunarodnih festivala u BiH Banjaluka, 2015.
7. 17. 4.

u 18 sati

Program proglašenja sportaša Kupresa za 2014-u godinu Športski klubovi Kupres

Mala dvorana Doma

8. 27. 4.

u 12:00 sati

Kazališna predstava               “Oholica” Gostovanje Lutkarskog kazališta    Mostar
9. 29. 4.

u 18 i 20 sati

Kino predstave: 3D animirani film “Zvončica i čudovište iz Nigdjezemske”  i 3D igrani film “Paklene ulice 7” Velika dvorana Doma
10. 22. 5.

u 18 i 20 sati

Kino predstave: 3D animirani film “Spužva bob”  i 3D igrani film “Osvetnici 2” Velika dvorana Doma
11. 01. 6.

u 10:00 sati

Dan Osnovne škole Kupres Mješoviti kulturnozabavni program u Velikoj dvorani Hrvatskoga doma
12. 28. 6.

u 18 i 20 sati

Kino predstave: 3D animirani film i 3D igrani film Velika dvorana Doma
13. 01. 7.

cjelodnevno

CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL

„Dani kosidbe – Kupres BiH 2015“

Prvi dan Festivala               Gostovale zemlje: Kolumbija, SJ Cipar, Slovačka, Hrvatska, BiH

Sastanak Festivalskoga vijeća, Komisije za praćenje festivala, dolazak gostujućih ansambala iz Inozemstva, smještaj i obilazak Kupresa.
14. 02. 7.

10:00

do

23:00 sati

MEĐUNARODNI FESTIVAL

„Dani kosidbe – Kupres BiH 2015“ Posjet Međugorju i KONCERT

Gostovanje Festivala u Međugorju.

Suradnja s TZ Čitluk – Obilazak Međugorja i Etno sela Herceg.

KONCERT u 20:00 sati

u Amfiteatru Etno sela

15. 03. 7.

9:00 do 22:30 sati

 

 

CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL

„Dani kosidbe – Kupres BiH 2015“

 

17:00 sati, Prezentacija dječjih igara u folkloru BiH – Plato ispred Doma

18:00 sati, Mimohod ansambala ulicama grada i                                     nastup na otvorenoj pozornici na Trgu

20:00 sati KONCERT u velikoj dvorani Hrvatskoga doma Kupres

16. 03. 7. i 04. 7.

9:00 do 16: 00 sati

Međunarodna konferencija/simpozij: “CIOFF festivali- svjetski doprinos očuvanju kulturnog naslijeđa” – Iskustva i primjeri dobre prakse na uzorku CIOFF® Međunarodnog festivala folklora „Dani kosidbe Kupres BiH“ Vijećnica Općine Kupres

Dvodnevna Međunarodna konferencija na kojoj je sudjelovalo dvadesetak eksperata iz pet zemalja.

17. 04. 7.

8:45

do

22:00 sati

MEĐUNARODNI FESTIVAL

„Dani kosidbe – Kupres BiH 2015“ Posjet Sarajevu i KONCERT

Gostovanje Festivala u Sarajevu.

Obilazak Baščaršije, mimohod gradom,  nastup ansambala ispred Katedrale u središtu grada.

KONCERT u 18:00 sati

u BK Centru Sarajevo

18. 05. 7.

8:00 do 20:00 sati

“Dani kosidbe – Kupres BiH 2015” STRLJANICA 12:00 sati KONCERT

Program otvaranja i zatvaranja športskih natjecanja

Festivalska tržnica – izložba autohtonih rukotvorina i suvenira gostujućih zemalja.

19. 26. 7.

u 19 i 21 sati

Kino predstave: 3D animirani film “Malci”  i 3D igrani film ”Anti-Man” Velika dvorana Doma
20. 02. 8. Memorijalni košarkaški turnir

“Basket street – Kupres 2015”

 

Materijalno tehnička potpora

i suorganizacija s kupreškom mladeži

21. 12. 8. i 13. 8.       11:00

do 04:00 sati

Q-PRES-PLAY 2015

Deseti HUMANITARNI KONCERT

Alternativne i pop-rock glazbe

Suorganiziranje i realiziranje koncerta i drugih aktivnosti s članovima Kupreške mladeži.  Koncertni prostor hrvatskoga doma
22. 18. 9.

u 12:15 sati

DAN OPĆINE KUPRES Svečana proširena sjednica OV Kupres, kulturni program                  Velika dvorana Doma

   

23. 11. 10. i      16. 10.

od 14:00

do 18:00 sati

Audicija  za

Šesnaesti festival zabavne glazbe

“POP FEST – KUPRES 2015”

Na audiciji sudjelovali izvođači iz: Kupresa, Trogira, Kaštela, Bugojna, Rame, Jajca, Ljubuškog, Busovače, Šujice, Novog Travnika, Kiseljaka, Viteza, Uskoplja, Glamoča, Livna, Neuma, Tomislavgrada i Banja Luke
24. 17. 10.

u 19:00 sati

Šesnaesti festival zabavne glazbe

“POPFEST – KUPRES 2015”

Godišnji zabavnoglazbeni program u kojemu sudjeluju izvođači 10 do 15 godina starosti, natjecateljskog karaktera, na međunarodnoj razini          Velika dvorana Doma
25. 03. 11.

u 13:00 sati

Dvadesetprva obljetnica oslobođenja Kupresa Program Svečene akademije

Plato ispred Hrvatskoga doma

25. 23. 12.

u 11:00 sati

Božićna priredba

učenika O.Š. Kupres

Suorganiziranje programa s O.Š. Kupres, Velika dvorana Doma
26. 27. 12.

u 18:00 sati

BOŽIĆNI  KONCERT

HKD «Napredak» Kupres.

Suorganiziranje koncerta HD Kupres s HKD «Napredak» Kupres; tehničke probe, scenografija i realiziranje koncerta u velikoj dvorani Doma
27. 29. 12. i 30.12. od 16:00 do 04.00 sati 11-ti HUMANITARNI KONCERT     zabavne, pop-rock i alternativne  glazbe Q-PRES-PLAY 2015 Organizacija i koprodukcija      Kupreška mladež/Hrvatski dom Kupres                                  Univerzalna dvorana/Art club Doma

   

GRADSKA  KNJIŽNICA

Gradska knjižnica raspolaže s prostorom površine preko 200m² i knjižnim fondom od 6.433 knjige. Knjižni fond je, tijekom godine, povećan za 125 novih naslova. Poslove knjižničara obavlja jedan djelatnik s punim radnim vremenom, a u funkciji rada knjižnice su i  ostali djelatnici Doma. Ustanova, kroz djelatnost knjižnice,nastoji približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada, zadovoljiti potrebe za knjigom  korisnicima svih dobi, različite naobrazbe ili stručne orjentacije. Članom Knjižnice postaje se upisom uz predočenje osobnog dokumenta. Članstvo vrijedi godinu dana od dana upisa. Zaduživanje knjižne građe odnosi se na građu koja se može iznositi izvan Knjižnice po utvrđenim pravilima posudbe. Knjige se posuđuju na rok od 20 dana, moguća je obnova zaduženja u Knjižnici i putem telefona. Stalni članovi knjižnice su uglavnom djeca i mladež, a na čitanje se tijekom godine posudi preko 2000 knjiga. Kroz godinu se učlani do  200 čitatelja. U Domu je uz Gradsku knjižnicu smještena i knjižnica Matice Hrvatske-Kupres. Sve poslove obiju knjižnica vodi „Hrvatski dom“ Kupres. Knjižni fond obiju knjižnica  nalazi se u zajedničkome prostoru  dok se njihovo evidentiranje vodi u odvojenim matičnim knjigama.

ETNOGRAFSKI POSTAV – Dom provodi trajne aktivnosti na prikupljanju etnografskih predmeta i upotpunjavanju postojeće etnografske zbirke vezane za kuprešku kulturnu baštinu, s ciljem da sadašnja izložbena zbirka preraste u reprezentativni Etnografski muzej Kupreškoga kraja. Izložba je otvorena svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati, a po potrebi i bilo kojeg drugoga dana.

Ostale aktivnosti:

-Sudjelovanje, tijekom godine,u radu Skupštine i Nadzornog odbora CIOFF BiH

-Obavezno sudjelovanje (ravnatelj Hrv. Doma Kupres) u radu Komisije za praćenje najmanje jednog Međunarodnog festival u BiH, tijekom jedne godine. Prošle godine to je bio Festival u Banja Luci.                                                                                                                                                   – Seminari/radionice – EU program “Kreativna Europa 2014-2020” , Projekat Energetske učinkovitosti javnih objekata

– Sudjelovanje u programima kulture na javnim i državnim medijima

– Tijekom godine Dom je davao usluge i podršku drugim organizacijama i udrugama u Kupresu: Suradnja sa  školama u vanškolskim aktivnostima, športski klubovi, političke stranke, Kupreška mladež, HKD Napredak, Dječji vrtić, Udruge Domovinskog rata, Zavičajni klub Kupres u Zagrebu.

– Administriranje i kreiranje internet sajtova Doma: www.kupres-kultura.org, facebook kupres-kultura i You tube kanal hrvatskoga doma.

 

KULTURNI PROGRAMI I DRUGE AKTIVNOSTI REALIZIRANI U 2014. GODINI                                               

Red.br. Datum
N a z i v     p r o g r a m a
N a p o m e n a
1. Permanentno od listopada 2013. do   srpnja 2014. Pripremne aktivnosti na planiranju i organiziranjuCIOFF Međunarodnog festivala
“Dani kosidbe – Kupres BiH 2014”
Redoviti kontakti i razmjena projektne dokumentacije s CIOFF festivalima, sekcijama i potencijalnim izvođačima i ansamblima u Inozemstvu. Aktivnosti na pripremanju Međunarodne konferencije s temom iz oblasti nematerijalne kulturne baštine.
2. Siječanj/listopad2014. Izrada projektne dokumentacije za Program EU “Kreativna Europa 2014-2020” te za druge međunarodne i domaće programme u kulturi, radi osiguranja sufinanciranja godišnjih kulturnih aktivnosti i programa obnove i opremanja Doma Godišnje JU za kulturu HD Kupres aplicira na više desetina manjih i većih projektnih poziva na domaćoj i međunarodnoj razini
3. 17. 3.u 14:00 sati Okrugli sto“Analiza stanja braniteljske populacije HVO” Politička akademija HDZ BiHi Odbor za branitelje i udruge Domovinskog rata HVO
4. 10. 4.u 13:30 sati “U spomen žrtvama Hrvatskoga naroda na Kupresu” Program obilježavanja 22. obljetnice10. travanj 1992./2014Velika dvorana Doma
5. 16. 4.u 18 i 20 sati Kino predstave: 3D animirani film “Ćurke na slobodi”  i 3D igrani film ”Noa” Velika dvorana Doma
6. 21. 4.u 18:00 sati Humanitarni koncert                      Velika dvorana Doma Prihod namijenjen za liječenjeHrvoja MihaljevićaPrikupljeno i namjenski uplaćeno: 5.000,00 KM
7. 09. 5.17:30 i 19:30 Kino predstave: 3D animirani film “Zvončica”  i 3D igrani film ”Transformeri” Velika dvorana Doma
8. 15. 5.u 12:00 sati Kazališna predstava               “Patkica blatkica” Gostovanje Lutkarskog kazališta    Mostar
9. 18. 5.14 do 18 sati Audicija za kulturno-edukativni program „EU pred tvojim vratima“ Sudjelovali kandidati na regionalnoj raziniVelika dvorana Doma
10. 27. 5.             u 18:00 sati Kazališna predstava                   “Mali princ” Gostovalo kazalište “Merlin” Zagreb Humanitarna predstava za poplavljene u bosanskoj posavini
11. 30. 5.u 13:00 sati Dan Osnovne škole KupresPriredba i izložba Mješoviti kulturnozabavni program u Velikoj dvorani Hrvatskoga domai likovna izložba učeničkih radova u izložbenom prostoru Doma
12. 14 do 18 sati “EU pred tvojim vratima” Cjelodnevni kulturno-edukativni program u Velikoj dvorani doma: Kazališna predstava, kviz, glazbeni šou i natjecanje. Suorganizacija Doma s EU uredom u Sarajevu i agencijom “Boram” Sarajevo
13. 02. 7.cjelodnevno CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL„Dani kosidbe – Kupres BiH 2014“Prvi dan FestivalaGostovale zemlje: Meksiko, Grčka, Slovenija, Hrvatska, Srbija-Subotica Sastanak Festivalskoga vijeća, Komisije za praćenje festivala, dolazak gostujućih ansambala iz Inozemstva, smještaj i obilazak Kupresa.
14. 03. 7.9:00 do 22:30 sati CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL„Dani kosidbe – Kupres BiH 2014“ Okrugli stol, Etnografska izložba i radionica: Grčka, Slovenija, Subotica. Kupres.                                         Mimohod ansambala ulicama grada,                                             18:00 sati KONCERT otvorena pozornica na Trgu20:00 sati KONCERT u velikoj dvorani Hrvatskoga doma Kupres
15. 04. 7.10:00do22:00 sati MEĐUNARODNI FESTIVAL„Dani kosidbe – Kupres BiH 2014“ Posjet Međugorju i KONCERT Gostovanje Festivala u Međugorju.Suradnja s TZ Čitluk – Obilazak Međugorja i Etno sela Herceg.KONCERT u 18:00 satiu Amfiteatru Etno sela
16. 05. 7.14:00do22:00 sati MEĐUNARODNI FESTIVAL„Dani kosidbe – Kupres BiH 2014“ Posjet Livnu i KONCERT Gostovanje Festivala u Livnu.Posjet Arheološkom muzeju i Galeriji G. Jurkić u Samostanu “Gorica” , mimohod gradom i nastup na trgu.KONCERT u 19:00 satiNarodno sveučilište Livno
17. 06. 7.8:00 do 20:00 sati “Dani kosidbe – Kupres BiH 2014” STRLJANICA 12:00 sati KONCERTProgram otvaranja i zatvaranja športskih natjecanjaFestivalska tržnica – izložba autohtonih rukotvorina i suvenira gostujućih zemalja.
18. 11. 7.u 18 i 20 sati Kino predstave: 3D animirani film “Transformersi”  i 3D igrani film ”Gospodarica zla” Velika dvorana Doma
19. 03. 8. Memorijalni košarkaški turnir“Basket street – Kupres 2014” Materijalno tehnička potporai suorganizacija s kupreškom mladeži
20. 16. 8.       11:00do 04:00 sati Q-PRES-PLAY 2014Osmi HUMANITARNI KONCERTAlternativne i pop-rock glazbe Suorganizacija i realizacija koncerta s aktivistima Kupreške mladeži.  Koncertni prostor hrvatskoga doma
21. 28. 8.u 18 i 20 sati Kino predstave: 3D animirani film “Nindža kornjače”  i 3D igrani film ”Herkul” Velika dvorana Doma
22. 18. 9.u 11:00 sati DAN OPĆINE KUPRES Svečana proširena sjednica OV Kupres, kulturni program                  Velika dvorana Doma
23. 27. 9.u 20:45 sati Humanitarni koncert                      Velika dvorana Doma Prihod namijenjen za liječenjeProf. Ivice LovrićaPrikupljeno i namjenski uplaćeno: 10.000,00 KM
24. 12. 10. i      17. 10.od 14:00do 18:00 sati Audicija  zaPetnaesti festival zabavne glazbe“POP FEST – KUPRES 2014” Na audiciji sudjelovali izvođači iz: Kupresa, Trogira, Rame, Jajca, Ljubuškog, Busovače, Šujice, Novog Travnika, Viteza, Uskoplja, Glamoča, Livna, Tomislavgrada i Banja Luke
25. 16. 10.           u 9:00 sati Lutkarska predstavaMačak u čizmama Lutkarsko kazalište Mostar
26. 18. 10.u 19:00 sati Petnaesti festival zabavne glazbe“POPFEST – KUPRES 2014” Godišnji zabavnoglazbeni program u kojemu sudjeluju izvođači 10 do 15 godina starosti, natjecateljskog karaktera, na državnoj razini          Velika dvorana Doma
27. 15. 10.do 30. 10. Dokumentarna izložba ratnih fotografija„Kupreška bojna 1941—1995“ Zajednička organizacija Hrvatskoga doma Kupres i udruge Baština Novi Travnik. Izložba postavljena u galeriji Zavičajne zbirke ”Baština” Novi Travnik
28. 02. 11.u 19:00 sati Premijera dokumentarnog filma“Oslobađanje Kupresa” Velika dvorana Doma
29. 01. 11.do 15. 11. Izložba ratnih fotografijaKupreška bojna u domovinskom ratu  1992—1995. Izložbeni prostor Doma
30. 03. 11.u 13:00 sati Dvadeseta obljetnica oslobođenja Kupresa Svečena akademijaVelika dvorana Doma
31. 22. 11.u 18:00 sati Promocija knjigePOVIJEST RELIGIJAautora don. Ante Ledića Velika dvorana Doma
32. 19. 12.u 11:00 sati Božićna priredbaučenika O.Š. Kupres Suorganiziranje programa s O.Š. Kupres, Velika dvorana Doma
33. 28. 12.u 18:00 sati BOŽIĆNI  KONCERTHKD «Napredak» Kupres. Suorganiziranje koncerta HD Kupres s HKD «Napredak» Kupres; tehničke probe, scenografija i realiziranje koncerta u velikoj dvorani Doma
34. 30. 12./31.12. 16:00 do 04.00 sati 9-ti HUMANITARNI KONCERT     zabavne, pop-rock i alternativne  glazbe Q-PRES-PLAY 2014 Organizacija i koprodukcija      Kupreška mladež/Hrvatski dom Kupres                                  Univerzalna dvorana/Art club Doma
35. CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL  „DANI KOSIDBE – KUPRES BIH“, najvažniji je godišnji kulturni projekat kojega Dom, organizira u suradnji sa CIOFF BiH i Općinom Kupres. Opći cilj projekta jeste očuvanje, zaštita i širenje nematerijalne kulturne baštine,  očuvanje i iskazivanje regionalnog i lokalnog kulturnog identiteta, te podizanje svijesti o važnosti tradicijske kulture za, razvoj održivog kulturnog turizma, poboljšanje kvalitete života, opći društveni i gospodarski razvoj. Festival je nositelj značajnih domaćih i međunarodnih priznanja, koja je dobio za dosadašnji rad i postignuća, čime je dodatno valoriziran kao najznačajnija godišnja kulturna manifestacija u BiH, na polju očuvanja nematerijalne kulturne baštine.Za dosadašnji rad Festival je dobio slijedeća priznanja:1. Certifikat „CIOFF International Festival“, jer se organizira po standardima međunarodnih festivala folklora i tradicijskih umjetnosti. Certifikat je dodijeljen na Generalnoj skupštini CIOFFa, održanoj na Tahitiju,11. studenoga, 2010. god.2. Povelju za doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine dobivenu od strane Ministarstva Kulture FBiH.3. “Zlatna turistička ruža 2009” Nagrada koju je Festivalu dodijelio kulturno-turistički  projekat u BiH „Turizam plus“ 26. 09. 2009.

4. Festival je trajno uvršten u CIOFF-ov Svjetski kalendar festivala, www.cioff.org

5. Festival je uvršten u Kalendar kulturnih manifestacija od značaja za BiH, MCP BiH.

6. Manifestacija košnje trave ručnom kosom na Kupresu, uvrštena je na otvorenu preliminarnu listu nematerijalne kulturne baštine u BiH.

Ostali programi i aktivnosti:                                                                                                                                   -Sudjelovanje, tijekom godine,u radu Skupštine i Nadzornog odbora CIOFF BiH                                                                      -Obavezno sudjelovanje (ravnatelj Hrv. Doma Kupres) u radu Komisije za praćenje najmanje jednog Međunarodnog festival u BiH, tijekom jedne godine. Prošle godine to je bio Festival u Banja Luci.                                                                     – Dvodnevni seminar/radionica (Mostar, 08. i 09. svibanj), na temu EU programa “Kreativna Europa 2014-2020”          – Tijekom godine Dom je davao usluge i podršku drugim organizacijama i udrugama u Kupresu: Suradnja sa  školama u vanškolskim aktivnostima, športski klubovi, političke stranke, Kupreška mladež, HKD Napredak, Dječji vrtić, Udruge Domovinskog rata, Zavičajni klub Kupres u Zagrebu.                                                                                                                         – Administriranje i kreiranje internet stranica Doma, www.kupres-kultura.org

PREGLED KULTURNIH PROGRAMA REALIZIRANIH U 2013. GODINI

Red.Brj Datum
N a z i v p r o g r a m a
N a p o m e n a
1. Permanentno od listopada 2012. do lipnja 2013. Pripremne aktivnosti na planiranju i utvrđivanju programa za:Međunarodni festival
“Dani kosidbe – Kupres BiH 2013”
Redoviti kontakti i razmjena projektne dokumentacije s CIOFF sekcijama i potencijalnim izvođačima i ansamblima u Inozemstvu i u BiH, te ostale organizacijske aktivnosti
2. Siječanj/srpanj2013. Aktivnosti na izradi projektnih aplikacija, na pozive u BiH i Inozemstvu, radi osiguranja sufinanciranja godišnjih kulturnih programa i programa obnove i opremanja Doma Godišnje se redovito aplicira na više desetina manjih i većih poziva/projekata
3. 25. 3.u 19:00 sati Promocija knjige”Preživio sam Vukovar i Ovčaru”autora Vilima Karlića Osobna svjedočanstva autora knjigeVelika dvorana Doma
4. 01. 4.u 18:00 sati USKRSNI KONCERTSuorganizacija s HKD “Napredak” Kupres Redoviti godišnji scensko glazbeni programVelika dvorana Doma
5. 01. 4.do15. 4. IZLOŽBA SLIKA I RUČNIH RADOVASuorganizacija s Udrugom žena “Kupreške” Izloženi su radovi domaćih autoraIzložbeni prostor Doma
6. 02. 4.u 19:00 sati Lutkarska predstava “Štrumpfovi” Velika dvorana Doma
7. 07. 4.u 19:00 sati Večer poezije i glazbeMEĐUNARODNA KARAVANA PJESNIKA Zajednička organizacija: “Hrvatski dom” Kupres i Udruga za promicanje kulture “Kultura snova” iz Zagreba. Kulturni projekat književnih entuzijasta čiji je cilj promicanje vrijednosti pisane riječi i pjesništva kao i međunarodne kulturne suradnje. Održano u prostoru Gradske kavane Kupres
8. 10. 4.u 13:00 sati Program obilježavanja 21. obljetnice10. travanj 1992./2013.i predstavljanje knjige, “Svjedočanstva o stradanju Hrvata u BiH” . autora fra Mate Tadića i dipl. ing. Želimira Crnogorca Uz autore o temi govorio, prof. Dr., Josip Jurčević, sa Instituta „Franje Pilara“ ZagrebVelika dvorana Doma
9. 15. 5.u 11:30 sati Lutkarska predstava”Mačak u čizmama” Lutkarsko kazalište MostarVelika dvorana
10. 05. 6.u 19:00 sati Dan Osnovne škole KupresPriredba Mješoviti kulturnozabavni program u Velikoj dvorani Hrvatskoga doma
11. 08. 6.u 19:30 sati Kazališna predstava”Marija Magdalena”FRAMA Livno Velika dvorana Doma
12. 19. 6.do10. 7. LIKOVNA IZLOŽBAPupreški krajolici Kolektivna izložba slika (ulja na platnu) i crteža, likovnih umjetnika iz HrvatskeIzložbeni prostor Hrvatskoga doma
13. 03. 7.cjelodnevno CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL„Dani kosidbe – Kupres BiH 2013“Prvi dan Festivala Sastanak Organizatora, Komisije za praćenje festivala i voditelja gostujućih ansambala iz Inozemstva, turistički obilazak Kupresa.
14. 04. 7.9:00 do 22:30 sati KONCERTMEĐUNARODNI FESTIVAL„Dani kosidbe – Kupres BiH 2013“ Okrugli stol, Etnografska izložba, Mimohod ansambala i nastup na trgu u Kupresuu 20:00 sati KONCERT u velikoj dvorani Hrvatskoga doma Kupres
15. 05. 7.10:00do22:00 sati KONCERTMEĐUNARODNI FESTIVAL„Dani kosidbe – Kupres BiH 2013“ Gostovanje Festivala u Međugorju.TZ Čitluk – Obilazak Međugorja iEtno sela Herceg.KONCERT u 18:00 satiu Amfiteatru Etno sela
16. 06. 7.14:00do22:00 sati KONCERTMEĐUNARODNI FESTIVAL„Dani kosidbe – Kupres BiH 2013“ Gostovanje Festivala u Livnu.Posjet Arheološkom muzeju i Galeriji G. Jurkić u Samostanu “Gorica” , mimohod gradom i nastup na trgu.KONCERT u 19:00 satiNarodno sveučilište Livno
17. 07. 7.8:00 do 20:00 sati “Dani kosidbe – Kupres BiH 2013” STRLJANICA KONCERTProgram otvaranja i zatvaranja športskih natjecanja
18. 13. 7.u 18:00 sati “Smotra najljepše uređene okućnice, vrta i balkona” Podrška i doprinos održavanju manifestacije TZ KupresPlato ispred Hrvatskoga doma
19. 27. 7. Memorijalni košarkaški turnir“Basket street – Kupres 2013” Tehnička suorganizacija i sponzorska potporaOrganizator Kupreška mladež
20. 14. i 15. kolovoz 140 Obljetnica Župe UznesenjaBlažene Djevice Marije, Suho polje Suorganizacija i tehnička potpora obilježavanju Obljetnice
21. 18. 8. i 19. 8.12:00do03:00 sati HUMANITARNI KONCERTZabavne, pop-rock i alternativne glazbeQ-PRES-PLAY 2013 Suorganizacija i realizacija koncerta s aktivistima Kupreške mladeži.
22. 29. 8.u 18 i 20:15 sati Kino projekcija 3D animiranog filma “Štrumpfovi 2” Velika dvorana Doma
23. 18. 9.u 13:15 sati DAN OPĆINE KUPRES Svečana sjednica OV Kupres, kulturni program – Velika dvorana
24. 20. 9.u 19:00 sati Mješoviti zabavno-scenski program“DJEČJI MAGIČNI SHOW” Gostovanje: Lunapark “Apolo” Karanovac. Velika dvorana

 

25. 26. 9.u 13:00 sati LUTKARSKA PREDSTAVA“Zvjezdica” Gostovanje: Kazalište lutaka Zadar. Velika dvorana
26. 28. 9.u 19:00 sati KONCERT DUHOVNE GLAZBEKantautor Antonijo Tkaleciz Varaždinai gostujući izvođači iz Kupresa Dobrotvorni koncertza crkvu Sv. Obitelji u KupresuVelika dvorana Doma
27. 13. 10.od 14:00do 18:00 sati Audicija zaČetrnaesti festival zabavnih pjesama“POP FEST – KUPRES 2013” Na audiciji sudjelovali izvođači iz: Kupresa, Rame, Jajca, Ljubuškog, Busovače, Šujice, Novog Travnika, Viteza, Uskoplja, Glamoča, Livna, Tomislavgrada i Banja Luke
28. 15. 10.u 17:00 sati Duhovno predavanjeSestra misionarka, Svjetlana Rezo Program Duhovne obnove Predstavljanje knjiga i publikacija koje je priredila S. Svjetlana Rezo.Mala dvorana Doma
29. 19. 10.u 19:00 sati Četrnaesti festival zabavnih pjesama“POPFEST – KUPRES 2013” Godišnji zabavnoglazbeni program, natjecateljskog karaktera, na razini BiH, uz glavnu medijsku potporu TV KISS, Večernjeg lista i Kupreškog radija.Velika dvorana Doma
30. 03. 11.u 14:00 sati Svečana Akademija i kulturni program zu Devetnaestu obljetnicu oslobođenja Kupresa Velika dvorana Doma
31. 04. 11.u 19:00 sati Mješoviti zabavno-scenski programza djecu Gostovalo, Dječje pozorište“Valentino” GradiškaVelika dvorana Doma
32. 12. 11.u 11:30 sati LUTKARSKA PREDSTAVA“Tobija” Gostovalo, Lutkarsko kazalište MostarVelika dvorana
33. 19. 12.u 11:00 sati BOŽIĆNA PRIREDBAUčenici i sekcije Osnovne škole Kupres Suorganiziranje priredbe, scenografija i pripremne probe sekcija u velikoj dvorani Doma
34. 29. 12.u 18:00 sati BOŽIĆNI KONCERT Koncert HKD«Napredak» Kupres.Suorganiziranje koncerta, probe sekcija i drugih izvođača, scenografija i realiziranje koncerta uvelikoj dvorani Doma
35. 30. 12./31. 12.16:00 do 04.00 sati HUMANITARNI KONCERTZabavne, pop-rock i alternativne glazbeQ-PRES-PLAY 2013 Suorganiziranje i realiziranje Koncerta s članovima Kupreške mladeži.Univerzalna dvorana u Hrvatskome domu Kupres.

 

36. CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL „DANI KOSIDBE – KUPRES BIH“, najvažniji je godišnji kulturni projekat kojega Dom, organizira u suradnji sa CIOFF BiH i Općinom Kupres. Opći cilj projekta jeste očuvanje, zaštita i širenje nematerijalne kulturne baštine, očuvanje i iskazivanje regionalnog i lokalnog kulturnog identiteta, te podizanje svijesti o važnosti tradicijske kulture za, razvoj održivog kulturnog turizma, poboljšanje kvalitete života, opći društveni i gospodarski razvoj. Festival je nositelj značajnih domaćih i međunarodnih priznanja, koja je dobio za dosadašnji rad i postignuća, čime je dodatno valoriziran kao najznačajnija godišnja kulturna manifestacija u BiH, na polju očuvanja nematerijalne kulturne baštine.Za dosadašnji rad Festival je dobio slijedeća priznanja:1. Certifikat „CIOFF International Festival“, jer se organizira po standardima međunarodnih festivala folklora i tradicijskih umjetnosti. Certifikat je dodijeljen na Generalnoj skupštini CIOFFa, održanoj na Tahitiju,11. studenoga, 2010. god.2. Povelju za doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine dobivenu od strane Ministarstva Kulture FBiH.3. “Zlatna turistička ruža 2009” Nagrada koju je Festivalu dodijelio kulturno-turistički projekat u BiH „Turizam plus“ 26. 09. 2009.4. Festival je trajno uvršten u CIOFF-ov Svjetski kalendar festivala, www.cioff.org5. Festival je uvršten u Kalendar kulturnih manifestacija od značaja za BiH, MCP BiH.6. Vještina košnje trave ručnom kosom na Kupresu, uvrštena je na preliminarnu listu UNESCO.

KULTURNI I DRUGI PROGRAMI REALIZIRANI U 2012. GODINI

Red.

Broj

Datum

N a z i v p r o g r a m a

N a p o m e n a

1.

20. 3.

u 18:30 sati

Zabavno-scenski program

“Dječji magični show”

Gostovalo Pozorište “Dječije čarolije” Bijeljina

Velika dvorana

2

5. 4.

u 19:30 sati

Projekcija dok. ratnog filma

“Istinom do pobjede”

Film predstavio

autor Petar Malbaša

Velika dvorana

3.

9. 4.

u 18:00 sati

USKRSNI KONCERT

Suorganizacija s HKD “Napredak” Kupres

Redoviti godišnji scensko glazbeni program

Velika dvorana Doma

4.

10. 4.

u 13:30 sati

Obilježavanje 20. obljetnice

10. travnja 1992./2012.

Program

u velikoj dvorani Hrvatskoga doma

5.

17. 4.

u 11:30 sati

Lutkarska predstava

“Vuk i kozlići”

Lutkarsko kazalište Mostar

Velika dvorana

6.

19. 4.

14 do 18 sati

Kazališna predstava “Tko režira dramu 21” – Generalna proba

Produkcija i organizacija, Hrvatski dom Kupres i “Dramska grupa 21” Srednje škole Kupres

7.

20. 4.

u 18:00 sati

Kazališna premijera

“TKO REŽIRA DRAMU 21”

Autorski dramski projekat učenika Srednje škole Kupres uz produkciju i organizacijsku potporu Hrvatskoga doma Kupres. Velika dvorana Doma

8.

5. 5.

u 20:00 sati

Kazališna predstava

“Tko režira dramu 21”

Repriza predstave

9.

28. 5.

13:00 do 14:30 sati

Kazališna radionica

“Molier i kazalište francuskog klasicizma”

Voditelji radionice “Kazališni studio” Dubrovnik

Velika dvorana

10.

8. i 9.

lipnja

Sudjelovanje u kulturno-turističkoj manifestaciji

“Kosci na Velebitu” i “Antonja u Krasnu”, Hrvatska

Organiziranje odlaska kupreških kosaca i Muške izvorne grupe Kupres u Nac. park Sjeverni Velebit RH, nastup u kulturnom i športskom programu

11.

28. 6.

Izložba ratnih fotografija

“Brigada Kralja Tomislava”

Suorganiziranje i postavljanje izložbe u povodu 20. godišnjice Brigade, u prostoru KIC Tomislavgrad

12.

1. 7.

9:30 do 19:00 sati

“DAN KOSIDBE NA KUPRESU

„Strljanica 2012“

Organiziranje “Strljanice” s naglaskom na kulturnozabavni, promičbeni i program otvaranja i zatvaranja športskih natjecanja. Cjelodnevno praćenje i realiziranje programa

13.

22. 7.

u 19:00 sati

Projekcija igranog filma

“Izgubljeni Princ”

Iz serijala Larin izbor

Velika dvorana

14.

14. i 15. 8.

9:00 do 03:00

HUMANITARNI KONCERT

Zabavne, pop-rock i alternativne glazbe

Q-PRES-PLAY, 2012

Suorganizacija programa s organizatorom: Aktivisti Kupreške mladeži.

Tehnička potpora i pokroviteljstvo programa. Vanjska pozornica ispred Hrvatskoga doma Kupres

15.

17. 9.

u 13:00 sati

Javna tribina – edukativno odgojno predavanje na temu:

PREVENCIJA I TRETMAN OVISNOSTI O OPOJNIM SREDSTVIMA

Predavači Zajednica Susret Split

Velika dvorana Doma

16.

17. 9.

u 19:00 sati

Komedija o gastarbajterima

“Rodijaci”

Gostovali glumci HNK Mostar

Velika dvorana

17.

18. 9.

13:15 sati

DAN OPĆINE KUPRES

Svečana sjednica OV Kupres, kulturni program – Velika dvorana

(Suorganiziranje športskih natjecanja 15. i 16. rujna)

18.

18. 09.

u 13:00 sati

Svečana proširena sjednica OV Kupres

Velika dvorana

Kulturni program, projekcija dokumentarnoga filma o Kupresu

19.

7. 10. i 19. 10. od 12:00 do 18:00 sati

Audicija i generalna proba za

Trinaesti festival zabavnih pjesama

“POP FEST – KUPRES 2012”

Na audiciju prijavljeni izvođači iz: Kupresa, Rame, Jajca, Busovače, Šujice, Novog Travnika, Viteza, Uskoplja, Glamoča, Livna, Tomislavgrada i Banja Luke

20.

20. 10.

u 19:00 sati

Trinaesti festival zabavnih pjesama

“PopFest – Kupres 2012”

Godišnji zabavnoglazbeni festival, natjecateljskog karaktera, na razini BiH, uz glavnu medijsku potporu TV KISS, Večernjeg lista i Kupreškog radija.

Velika dvorana Doma

21.

03. 11.

14:00 sati

Akademija i kulturni program uz Osamnaestu obljetnicu oslobođenja Kupresa

Organiziranje nastupa vojnoga orkestra OS FBiH i predstavljanje knjiga: “General pukovnik Ante Gotovina” i “General pukovnik Mladen Markač”

22.

19. 11.

Postavljanje stalne izložbe fotografija

KUPREŠKI KRAJOLICI

Izložbeni prostor Doma

(Uređenje i opremanje prostora)

23

23. 11.

u 18:00 sati

KONCERT HKD “Napredak”, Kupres u povodu Izborne Skupštine društva

Velika dvorana

24.

29. 11.

u 13:00 sati

Lutkarska predstava

“Čovječe ne ljuti se”

Gostovalo lutkarsko kazalište “Genesis project” iz Banja Luke u velikoj dvorani Doma

25.

12. 12.

u 12:30 sati

Kazališna predstava

“Božićna šala mala”

HNK Mostar

Velika dvorana

26.

20. 12.

u 11:00 sati

BOŽIĆNA PRIREDBA

sekcija Osnovne škole Kupres

Suorganiziranje priredbe, scenografija i pripremne probe sekcija u velikoj dvorani Doma

27.

29. 12.

u 18:00 sati

BOŽIĆNI KONCERT

Koncert HKD

«Napredak» Kupres.

Suorganiziranje koncerta, probe sekcija i drugih izvođača, scenografija i realiziranje koncerta u

velikoj dvorani Doma

28.

30. 12./31. 12.

16:00 do 04.00 sati

HUMANITARNI KONCERT

Zabavne, pop-rock i alternativne glazbe

Q-PRES-PLAY 2012

Suorganiziranje programa s članovima Kupreške mladeži.

Dom je bio glavni pokrovitelj programa i realizator koncerta

29.

23. 12. 2012. do 3. 1. 2013.

“Kupres winter party”

(Novogodišnji kult.zabavni program kupreških studenata)

Suorganizacija programa sa studentima, tehnička i materijalna potpora.

30.

CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL „DANI KOSIDBE – KUPRES BIH“, najvažniji je godišnji kulturni projekat kojega Dom organizira u suradnji s CIOFF BiH i Općinom Kupres. Festival je uvršten u CIOFF-ov Svjetski kalendar festivala, u kalendar kulturnih manifestacija od značaja za BiH i dobutnik je Povelje za doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine od strane Ministarstva Kulture FBiH.Na Generalnoj skupštini CIOFF-a, koja je održana na Tahitiju,11. studenoga, 2010. godine, Festivalu je dodijeljen CERTIFIKAT, te zvanično priznat status, „CIOFF International Festival“ jer je dostigao standarde CIOFF međunarodnih festivalafolklora i tradicijskih umjetnosti.

31.

Ostali programi i aktivnosti:Tijekom godine Dom je davao usluge ili sudjelovao u velikom broju drugih programa, kulturnog, edukativnog, informativnog ili športskog sadržaja, koji su se održavali u prostorijama Doma ili izvan Doma kao što su: Turniri u malom nogometu i košarci, suradnja sa SKI i nogometnim klubom, suradnja sa školama i Dječjim vrtićem, suradnja s HKD Napredak, predizborni skupovi i tribine političkuh stranaka, Dani turizma 2012-uređenje etno štanda u prostoru hotela Adria-ski, grafičko uređenje i izrada kataloga i plakata za izložbu slika “Kupreški krajolici” u povodu Večeri kuprešaka u Zagrebu, i sl…

32.

GRADSKA KNJIŽNICAGradska knjižnica raspolaže s prostorom površine preko 200m² i knjižnim fondom od 5.740 knjiga. Knjižni fond je, tijekom godine, povećan za 108 naslova.Poslove knjižničara obavlja jedan djelatnik s punim radnim vremenom, a u funkciji rada knjižnice su i ostali djelatnici Doma.Naša Ustanova, kroz djelatnost knjižnice, nastoji približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada, zadovoljiti potrebe za knjigom korisnicima svih dobi, različite naobrazbe ili stručne orjentacije.Članom Knjižnice postaje se upisom uz predočenje osobnog dokumenta. Članstvo vrijedi godinu dana od dana upisa. Zaduživanje knjižne građe odnosi se na građu koja se može iznositi izvan Knjižnice po utvrđenim pravilima posudbe. Knjige se posuđuju na rok od 20 dana, moguća je obnova zaduženja u Knjižnici i putem telefona.Stalni članovi knjižnice su uglavnom djeca i mladež, a na čitanje se tijekom godine posudi preko 2000 knjiga. Kroz godinu se učlani do 200 čitatelja.U „Hrvatskome domu“ je uz Gradsku knjižnicu smještena i knjižnica Matice Hrvatske-Kupres. Sve poslove obiju knjižnica vodi „Hrvatski dom“ Kupres.Knjižni fond obiju knjižnica nalazi se u zajedničkome prostoru dok se njihovo evidentiranje vodi u odvojenim matičnim knjigama.

33.

Etnografski postav – Dom provodi trajne aktivnosti na prikupljanju etnografskih predmeta i upotpunjavanju postojeće etnografske zbirke vezane za kuprešku kulturnu baštinu, s ciljem da sadašnja izložbena zbirka preraste u reprezentativni Etnografski muzej Kupreškoga kraja. Izložba je otvorena svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati, a po potrebi i bilo kojeg drugoga dana.

 

PREGLED KULTURNIH PROGRAMA REALIZIRANIH U 2011. GODINI

Red. Broj

Datum

N a z i v p r o g r a m a

N a p o m e n a

1.

10. 04.

u 13:30 sati

Promocija knjige “Hrvatski domovinski rat 1991-1995 – strateški pogled”

Velika dvorana Doma, u multimedijskom prikazu knjigu predstavio autor Davor Domazet, Zagreb

2

12. 04. u 14:00 sati

Mađioničarska predstava, Gostovanje, “Charlly” Zadar

Velika dvorana, mješoviti zabavni program za djecu i mladež

3.

25. 04. 19:00 sati

USKRSNI KONCERT Suorganizacija s HKD “Napredak” Kupres

Redoviti godišnji scensko glazbeni program Velika dvorana Doma

4.

17. 05. u 11:30 sati

Lutkarska predstava „Crvenkapa i vuk“ Gostovanje, Lutkarsko kazalište Mostar

Velika dvorana Doma, predstava za učenike O.Š. Kupres

5.

27. 05. u 19:30 sati

Plesni show Plesni studio “Paganini” Livno

Velika dvorana Doma Glazbeno-scenski i plesni program, polaznika plesne škole – Kupres, Livno i Ljubuški

6.

31. 05.

U 12:30 sati

Gostovanje, Kazališni studio DubrovnikPredstava o Marinu Držiću

Velika dvorana Doma, predstava za učenike Srednje škole Kupres

7.

29. 06.

16:00 do 19:00 sati

CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL „Dani kosidbe – Kupres BiH 2011“ Program otvaranja festivala, otvaranje izložbi: Antikviteti s prostora BiH, i Kupreški krajolici

Izložbeni prostori u hrvatskome domu i turistički obilazak Kupresa – domaći i gostujući ansambli

8.

30. 06.

10:30 do 22:00 sati

KONCERT

CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL „Dani kosidbe – Kupres BiH 2011“

Drugi dan Festivala

Obilazak turističkih destinacija u BiH: Mostar, Međugorje, Etno selo Herceg.

KONCERT u 18:00 sati u Etno selu Herceg

9.

01. 07.

12:00 do 18:00 sati

KONCERT

CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL „Dani kosidbe – Kupres BiH 2011“

Treći dan festivala

Posjet Etnografskom muzeju Rama-Šćit, mimohod ansambala ulicama Prozora

13 – 15 sati, KONCERT vanjska pozornica na gradskom trgu u Prozoru

10.

02. 07.

19:00 do 22:00 sati

KONCERT

CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL „Dani kosidbe – Kupres BiH 2011“

Četvrti dan festivala

Mimohod ansambala i nastup na trgu u Kupresu

U 20:00 sati KONCERT u velikoj dvorani Hrvatskoga doma Kupres

11.

03. 07.

9:30 do 19:00 sati

KONCERT

CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL „Dani kosidbe – Kupres BiH 2011″

I

“DAN KOSIDBE NA KUPRESU

„Strljanica 2011“

Peti dan festivala

KONCERT ansambala: Hrvatska, Makedonija, Litva, Slovenija, i BiH na vanjskoj pozornici u 12:00 sati

Organiziranje “Strljanice” s naglaskom na kulturnozabavni, promičbeni i program otvaranja športskih natjecanja.

12.

14. 08/15. 08.

u 20:00 do 02:30 sati

HUMANITARNI KONCERT

Zabavne, pop-rock i alternativne glazbe

Q-PRES-PLAY, 2011

Vanjska pozornica ispred Hrvatskoga doma Kupres

Suorganizacija programa s aktivistima Kupreške mladeži.

Dom je bio glavni pokrovitelj programa

13.

15. 09.

u 13:00 sati

Javna tribina – edukativno odgojno predavanje na temu:

PREVENCIJA I TRETMAN OVISNOSTI O OPOJNIM SREDSTVIMA

Predavači, organizacija MONDO NUOVO Zadar

Velika dvorana Doma

14.

16. 09.

u 12:30 sati

KAZALIŠNA PREDSTAVA

“Heidi ide u školu”

Velika dvorana Doma Gostovalo kazalište “Merlin”, Zagreb

15.

17. 09.

10:30 do 16:00 sati

Suorganizacija športskih programa uz DAN OPĆINE KUPRES

Biciklijada učenika O.Š. Kupres, ulicama grada i nogometni susret veterana na gradskom stadionu

16.

18. 09.

u 13:00 sati

Svečana proširena sjednica OV Kupres

Velika dvorana

Kulturni program, projekcija dokumentarnoga filma o Kupresu

17.

09. 10. i 14.10. od 12:00 do 18:00 sati

Audicija i generalna proba za

Dvanaesti festival zabavnih pjesama

“POP FEST – KUPRES 2011”

Velika dvorana

Nastupili izvođači iz: Kupresa, Jajca, Busovače, Šujice, Novog Travnika, Viteza, Uskoplja, Glamoča, Livna i Žepča.

18.

20. 10.

u 13:30 sati

KAZALIŠNA PREDSTAVA

“Ivica i Marica”

gostovanje, HNK Mostar

Predstava za učenike O.Š. Kupres, u velikoj dvorani.

19.

22. 10.

u 19:00 sati

DVANAESTI FESTIVAL ZABAVNIH PJESAMA

“POP FEST – KUPRES 2011”

Godišnji zabavnoglazbeni festival, natjecateljskog karaktera, na razini FBiH,

Velika dvorana Doma

20.

03. 11.

13:30 sati

Akademija i kulturni program uz Sedamnaestu obljetnicu oslobođenja Kupresa

Organiziranje nastupa vojnoga orkestra OS FBiH, i braniteljskih udruga, ulicama grada.

21.

30. 11.

u 13:00 sati

KAZALIŠNA PREDSTAVA

“Don Quiote”

Gostovanje GKM Vitez

Velika dvorana Doma, predstava za učenike Srednje škole Kupres

22.

14. 12.

u 11:30 sati

KAZALIŠNA PREDSTAVA

“Božićna strka frka”

Gostovanje HNK Mostar

Velika dvorana Doma, predstava za učenike O.Š. Kupres

23.

22. 12.

u 11:00 sati

BOŽIĆNA PRIREDBA

sekcija Osnovne škole Kupres

Suorganiziranje priredbe, scenografija i pripremne probe sekcija u

velikoj dvorani Doma

24.

27. 12.

u 18:00 sati

BOŽIĆNI KONCERT

Koncert HKD «Napredak» Kupres.

Suorganiziranje koncerta, probe sekcija, scenografija i realiziranje koncerta u

velikoj dvorani Doma

25.

30. 12./31. 12.

16:00 do 04.00 sati

HUMANITARNI KONCERT

Zabavne, pop-rock i alternativne glazbe

Q-PRES-PLAY, 2011

Suorganiziranje programa s aktivistima Kupreške mladeži.

Dom je bio glavni pokrovitelj programa i realizator koncerta

26.

GRADSKA KNJIŽNICA Gradska knjižnica raspolaže s prostorom površine preko 200m² i knjižnim fondom od 5.740 knjiga. Knjižni fond je, tijekom godine, povećan za 108 naslova. Poslove knjižničara obavlja jedan djelatnik s punim radnim vremenom, a u funkciji rada knjižnice su i ostali djelatnici Doma. Naša Ustanova, kroz djelatnost knjižnice, nastoji približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada, zadovoljiti potrebe za knjigom korisnicima svih dobi, različite naobrazbe ili stručne orjentacije. Članom Knjižnice postaje se upisom uz predočenje osobnog dokumenta. Članstvo vrijedi godinu dana od dana upisa. Zaduživanje knjižne građe odnosi se na građu koja se može iznositi izvan Knjižnice po utvrđenim pravilima posudbe. Knjige se posuđuju na rok od 20 dana, moguća je obnova zaduženja u Knjižnici i putem telefona.Stalni članovi knjižnice su uglavnom djeca i mladež, a na čitanje se tijekom godine posudi preko 2000 knjiga. Kroz godinu se učlani do 200 čitatelja. U „Hrvatskome domu“ je uz Gradsku knjižnicu smještena i knjižnica Matice Hrvatske-Kupres. Sve poslove obiju knjižnica vodi „Hrvatski dom“ Kupres. Knjižni fond obiju knjižnica nalazi se u zajedničkome prostoru dok se njihovo evidentiranje vodi u odvojenim matičnim knjigama.

27.

1. Na Generalnoj skupštini CIOFF-a, koja je održana na Tahitiju,11. studenoga, 2010. godine, MEĐUNARODNOM FESTIVALU „DANI KOSIDBE – KUPRES BIH“, dodijeljen je CERTIFIKAT, kojim je Festivalu zvanično priznat status, „CIOFF International Festival“ jer je dostigao i poštuje standarde CIOFF međunarodnih festivala folklora i tradicijskih umjetnosti. U prilogu je kopija originalnoga Certifikata.2. Tijekom godine Dom je sudjelovao u više različitih programa, kulturnog, edukativnog, informativnog ili športskog sadržaja, koji su se održavali u prostorijama Doma ili izvan Doma, za potrebe nevladinih, kulturnih, športskih i drugih društava, udruga i organizacija u Kupresu i izvan Kupresa.

PREGLED KULTURNIH PROGRAMA REALIZIRANIH U 2010. GODINI

Red.

Broj

Datum

N a z i v p r o g r a m a

N a p o m e n a

1.

23. 01.

u 18:00 sati

KONCERT

Gostovanje, KUD “Kolo”, Vukovar

Velika dvorana Doma (Generalna proba, 15-17 sati)

24. 01. Cjelodnevni turistički obilazak Kupresa

2

16. 02.

11 do 16 sati

Kupreške MAČKARE

Zabavnoglazbeni i scenski program

pod maskama

Vanjska pozornica na gradskom trgu

Suorganizacija s Vijećem roditelja O.Š. Kupres

3.

10. 03.

u 18:00 sati

Varijete zabavni program za djecu

Gostovanje, Cirkus „Apolo“

Velika dvorana Doma

4.

12. 03.

15 do 18 sati

Prvi revijalni spust

„KUPREŠKA VRATA 2010“

Kupreška vrata-gradski trg

Suorganizacija programa sa SKI klubom „Stožer“ Kupres

5.

05. 04.

18:00 sati

USKRSNI KONCERT

Suorganizacija s HKD “Napredak” Kupres

Redoviti godišnji scensko glazbeni program

Velika dvorana Doma

6.

10. 04.

u 12:30 sati

Program obilježavanja obljetnice

10. travanj 1992/2010

Suorganizacija s Općinom i drugim organizacijama u Kupresu

7.

15. 04.

u 19:00 sati

Stand up komedija

„Čarolija imitacija“

Gostovanje, glumac Denis Bašić, Zagreb

Velika dvorana Doma

8.

04. 05.

U 12:30 sati

Gostovanje, Kazališni studio Dubrovnik

Predstava o Marinu Držiću

Velika dvorana Doma, predstava za učenike Srednje škole Kupres

9.

25. 05.

u 13:00 sati

Lutkarska predstava

„Grajko i Čupavko“

Gostovanje, Lutkarsko kazalište Mostar

Velika dvorana Doma, predstava za učenike O.Š. Kupres

10.

30. 06.

CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL IZVORNOGA FOLKLORA

„Dani kosidbe – Kupres BiH 2010“

Prvi dan Festivala

Cjelodnevni turistički obilazak Kupresa, gostujućih ansambala iz: Turske, Mađarske i Hrvatske

11.

01. 07.

10:30 do 19:00 sati

CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL IZVORNOGA FOLKLORA

„Dani kosidbe – Kupres BiH 2010“

Drugi dan Festivala

Obilazak turističkih destinacija u BiH: Mostar, Počitelj, Međugorje

12.

02. 07.

16:00 do 23:00 sati

CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL IZVORNOGA FOLKLORA

„Dani kosidbe – Kupres BiH 2010“

KONCERT – vanjska pozornica na gradskom trgu u Kupresu

KONCERT – Velika dvorana u „Hrvatskome domu“ Kupres

Program otvaranja Festivala i etnografske izložbe društava sudionika Festivala u maloj dvorani Doma

Mimohod društava gradskim ulicama, nastupilo 15 društava, preko 500 izvođača, iz BiH, Hrvatske, Mađarske i Turske.

13.

02. 07.

do 16. 07.

IZLOŽBA SLIKA

„Kupreški krajolici“, ulje na platnu,

autor, Ante Katunarić, Split

Izložbeni prostor Hrvatskoga doma

14.

03. 07.

11 do 20 sati

CIOFF MEĐUNARODNI FESTIVAL IZVORNOGA FOLKLORA

„Dani kosidbe – Kupres BiH 2010“

KONCERT – Gradska športska dvorana Prozor

Gostovanje Festivala u Rami-Šćit i Prozoru, mimohod i nastup na gradskim ulicama, večernji koncert u 18 sati

15.

04. 07.

DAN KOSIDBE NA KUPRESU

„Strljanica 2010“

Organiziranje manifestacije s naglaskom na kulturnozabavni, promičbeni i program otvaranja športskih natjecanja.

KONCERT ansambala: Hrvatska, Mađarska, Turska i BiH na središnjoj pozornici u 12:00 sati

16.

19. 08.

u 19:00 sati

JAVNA TRIBINA

“Bosanskohercegovački Hrvati između BiH i Hrvatske”

Gosti: prof.dr. Nino Raspudić, Zagreb i novinar Ilko Barbarić, Mostar

Tribina organizirana u hotelu „Maestral“ Kupres

17.

27. 08. do 29. 08.

Športske igre HVIDR-e HB

Organiziranje programa otvaranja – pozornica na gradskom trgu i program zatvaranja igara

18.

15. 09.

do 22. 09.

ČETVRTI SAJAM KNJIGA

Prodajna izložba knjiga u maloj dvorani Doma

Za Gradsku knjižnicu otkupljeno:

19.

16. 09.

u 13:00 sati

Javna tribina za mladež i roditelje

PREVENCIJA I TRETMAN OVISNOSTI O OPOJNIM SREDSTVIMA

Predavači, organizacija MONDO NUOVO Zadar

Velika dvorana Doma

20.

18. 09.

u 12:30 sati

DAN OPĆINE KUPRES

Svečana proširena sjednica OV i

kulturni program

Uručenje priznanja-plaketa zaslužnim pojedincima, kulturni program

Velika dvorana Doma

21.

26. 09.

u 14:00 sati

PREDSTAVLJANJE KNJIGE

KUPRES – u II. Svj. Ratu, 1941.-1945.

autora Nediljka Zrne, Kupres

Mala dvorana Doma

22.

16. 10. i 23. 10. od 12:00 do 18:00 sati

Audicija i generalna proba za

Jedanaesti festival zabavnih pjesama

“POP FEST – KUPRES 2010”

Velika dvorana

23.

22. 10.

u 12:00 sati

LUTKARSKA PREDSTAVA

“Karius i Baktus”

gostovanje, Lutkarsko kazalište Mostar

Predstava za učenike O.Š. Kupres, u velikoj dvorani.

24.

23. 10.

u 19:00 sati

JEDANAESTI FESTIVAL ZABAVNIH PJESAMA

“POP FEST – KUPRES 2010”

Godišnji zabavnoglazbeni program, natjecateljskog karaktera na razini FBiH,

Velika dvorana Doma

25.

03. 11.

u 12:00 sati

KONCERT DUHOVNE GLAZBE

Vojni orkestar OS FBiH i mješoviti zbor HKD „Napredak“ Kupres

Koncert uz šesnaestu obljetnicu oslobođenja Kupresa, u crkvi Sv. Obitelji, Kupres

Organiziranje nastupa vojnoga orkestra OS FBiH, i braniteljskih udruga, ulicama grada.

26.

04. 11.

u 10:00 sati

KAZALIŠNI STUDIO DUBROVNIK

Predstava o Šekspiru – Romeo i Julija

Velika dvorana Doma, predstava za učenike Srednje škole Kupres

27.

21. 12.

u 11:00 sati

BOŽIĆNA PRIREDBA

sekcija Osnovne škole Kupres

Suorganiziranje priredbe i pripremne probe sekcija u

velikoj dvorani Doma

28.

26. 12.

u 18:00 sati

BOŽIĆNI KONCERT

Koncert HKD «Napredak» Kupres.

Suorganiziranje koncerta, probe sekcija, scenografija i realiziranje koncerta u

velikoj dvorani Doma

29.

GRADSKA KNJIŽNICA Gradska knjižnica raspolaže s prostorom površine preko 200m² i knjižnim fondom od 5.632 knjige.Dom organizira i godišnji prodajni Sajam knjiga, ove godine organiziran je četvrti sajam od 15. 09. do 22. 09. Posebno je važno naglasiti da je u 2010.toj godini kupljeno 376 novih knjiga, iz oblasti beletristike, publicistike, stručne literature i školske lektire, u novčanoj protuvrijednosti od 8.250,00 KM. Knjižni fond je, tijekom godine, dodatno povećan i na osnovu poklonjenih knjiga, za 225 naslova.Poslove knjižničara obavlja jedan djelatnik s punim radnim vremenom, a u funkciji rada knjižnice su i ostali djelatnici Doma.Naša Ustanova, kroz djelatnost knjižnice, nastoji približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada, zadovoljiti potrebe za knjigom korisnicima svih dobi, različite naobrazbe ili stručne orjentacije.Članom Knjižnice postaje se upisom uz predočenje osobnog dokumenta. Članstvo vrijedi godinu dana od dana upisa. Zaduživanje knjižne građe odnosi se na građu koja se može iznositi izvan Knjižnice po utvrđenim pravilima posudbe. Knjige se posuđuju na rok od 20 dana, moguća je obnova zaduženja u Knjižnici i putem telefona.Stalni članovi knjižnice su uglavnom djeca i mladež, a na čitanje se tijekom godine posudi preko 2000 knjiga. Kroz godinu se učlani do 200 čitatelja.Uz Gradsku knjižnicu u Domu je smještena i knjižnica Matice hrvatske. Knjižni fond obiju knjižnica nalazi se u zajedničkome prostoru dok se njihovo evidentiranje vodi u odvojenim matičnim knjigama.

30.

1. Na Generalnoj skupštini CIOFF-a, koja je održana na Tahitiju,11. studenoga, 2010. godine, MEĐUNARODNOM FESTIVALU IZVORNOGA FOLKLORA„DANI KOSIDBE – KUPRES BIH“, dodijeljen je CERTIFIKAT, kojim je Festivalu zvanično priznat status, „CIOFF International Festival“, jer je dostigao i poštuje standarde CIOFF međunarodnih festivala izvornoga folklora. Ovo visoko priznanje međunarodne organizacije CIOFF (Concil International Organizer Folklore Festival), koja djeluje u konsultativnoj suradnji s UNESCO-m, u BiH je dodjeljeno još samo festivalu Baščaršijske večeri u Sarajevu.U prilogu je kopija originalnoga Certifikata.2. Nakon obilaska sadašnjega etnografskog postava u Domu, stručni voditelji, etnografi i etnolozi Zemaljskog muzeja BiH, Sarajevo, preuzeli detaljnu izradu:ELABORATA ETNOGRAFSKOG MUZEJA KUPREŠKOGA KRAJA, čija je izrada u završnoj fazi.3. Pored naprijed navedenih kulturnozabavnih programa, u prostorima Doma, (Velika i mala dvorana), održano je tijekom godine preko 20 različitih programa, edukativnog i informativnog sadržaja ili drugih skupova za potrebe nevladinih, kulturnih, športskih i drugih društava, udruga i organizacija u Kupresu i Županiji.