Gradska knjižnica

Gradska knjižnica raspolaže s prostorom preko  200m²  i  knjižnim fondom od 5.159  knjiga. Poslove knjižničara obavlja jedan djelatnik s punim radnim vremenom, dok u funkciji knjižnice rade  i  ostali djelatnici Doma.

Naša Ustanova kroz djelatnost knjižnice nastoji približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada, zadovoljiti potrebu za knjigom  korisnicima svih dobi, različite naobrazbe ili stručne orjentacije.

Članom Knjižnice postaje se upisom uz predočenje osobnog dokumenta. Članstvo vrijedi godinu dana od dana upisa. Zaduživanje knjižne građe odnosi se na građu koja se može iznositi izvan Knjižnice po utvrđenim pravilima posudbe. Knjige se posuđuju na rok od 20 dana, moguća je obnova zaduženja u Knjižnici i putem telefona. Stalni članovi knjižnice su uglavnom djeca i mladež, a na čitanje se tijekom godine posudi preko 2000 knjiga. Kroz godinu se u knjižnicu učlani oko  150 čitatelja.

Uz Gradsku knjižnicu u Domu je smještena i knjižnica Matice hrvatske. Knjižni fond obiju knjižnica  nalazi se u zajedničkome prostoru  dok se njihovo evidentiranje vodi u odvojenim matičnim knjigama.

Knjižna građa se nabavlja putem javnih natječaja i poziva, iz vlastitih sredstava, poklona ili donacija.

Kratkoročnim planom proširenja knjižnice predviđa se uređenje i opremanje prostora čitaonice i kataloga: namještaj, računalna, video i audio oprema, pristup internetu.

Kontakt telefon: 00387 34 276 018